Jeziorka Duszatyńskie

Jeziorka Duszatyńskie są to zbiorniki osuwiskowe, położone na zachodnich zboczach Chryszczatej w pobliżu wsi Duszatyn, w Bieszczadach Zachodnich. Powstały na skutek oderwania się zbocza góry w dniu 13 kwietnia 1907 roku, w wyniku ulewnych deszczy oraz bardzo obfitych roztopów. Potężne masy ziemi oraz skał utworzyły naturalne zapory i zatamowany został odpływ potoku Olchowatego, a także …

Ratusz Bieszczady

Nowy Ratusz – Budynek powstał na przełomie XIX i XX wieku w wyniku przebudowy kilku domów. Nadano im jednolity charakter, dobudowano piętro i boczne skrzydła. Nowy Ratusz jest dawną siedzibą władz powiatu sanockiego, a dziś główną siedzibą władz miejskich. Solina pokoje do wynajęcia Jezioro Myczkowieckie – Akwen ma powierzchnię ok. 2 kilometry i jest jednym …