Z historii Darłowa

Pierwsze początki bytności ludzkiej w rejonach Darłowo noclegi pochodzą z roku około 800 lat przed naszą erą. W trakcie prac archeologicznych znaleziono w obszarze narzędzia, które potwierdzają obecność na tym obszarze pierwszych grup mieszkańców. Po upadku kultury celtyckiej cała Europa Środkowa i Pomorze znalazły się pod wpływem kultury rzymskiej. W rejonach Darłowo noclegi tanie znaleziono …