Sromowce Niżne

Sromowce Niżne noclegi to nie duża wioska turystyczna w dolinie Dunajca w Pieninach . Jest jedną ze starszych miejscowości w regionie, prawdopodobnie powstała w XIII wieku. Według legendy założyli ją jeńcy tatarscy. Jak historia mówi w 1282 roku został ufundowany pierwszy kościół jako wotum za uwolnienie z więzienia. Pierwsza wzmianka pochodzi z 1323 roku, zanotowane …